Vundamendiehituse seadmed

  • Mitmed kitsasse ruumi mõeldud puurimisseadmed, sh Hütte HBR 203 TF
  • Mitmed ankurdus- ja mikrovaiamisvagunid, sh Klemm KR 807
  • Augu- ja trossitõstukid pingutustöödeks 250-2600 kN
  • Mitmed rammvaiamisseadmed
  • Mitmed süst-tsementeerimis-, puurvaiamis- ja kaeve-vaiamisseadmed ning tihendusmasinad
  • Peale selle palju muid vundamendiehitusvahendeid, sh vibroplaadid, jõuplokid, suruõhul töötavad vaiade rammimisseadmed jne